Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.Nasza pracownia została założona ponieważ ufamy, że architektura krajobrazu jest dyscyplin± zaspokajaj±c± najgłębsze estetyczne potrzeby człowieka, odnosz±ce się do jego powi±zań z natur±. Działamy w wyj±tkowym miejscu spotkania natury i kultury, integruj±c odpowiedzialn± troskę o krajobraz ze zwykłymi i niezwykłymi potrzebami współczesnego życia.

Porusza nas dynamiczny stan krajobrazu - jego wzrost i zmienno¶ć. Bardzo ważne jest dla nas wyczucie historii miejsca i charakter samej przestrzeni - ro¶linno¶ć, ukształtowanie terenu, kolorystyka, ¶wiatło, cień i otoczenie.

D±żymy do tworzenia miejsc, które zapadn± w pamięć, takich które zaangażuj± zmysły i wyobraĽnię swoich przyszłych użytkowników. Niezależnie od skali terenu, jaki mamy do zaprojektowania, naszym celem jest tworzenie miejsc estetycznych i funkcjonalnych, w których można odpocz±ć, bawić się lub pracować.

architekt krajobrazu
mgr inż. Adam Zawadzki